Навчальні матеріали

СТАТУТ
УЧНІВСЬКОГО КЛУБУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
ПОЛТАВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ ТРАНСПОРТУ
§1
Статут визначає правила діяльності Учнівського Клубу Підприємництва (далі – УКП).
§2
УКП був створений рішенням Педагогічної ради ліцею і затверджений директором ППЛТ О.Б. Чернобелем на пропозицію викладача суспільних наук Н.М. Іванчук.
§3
1. Місцем перебування УКП є ППЛТ, в якому УКП був створений відповідно до §2 даного Статуту. УКП створюється на невизначений термін.
2. Особою, яка представляє УКП є викладач-ініціатор створення УКП чи інший викладач, призначений директором ліцею.
3. Нагляд над усією діяльністю УКП здійснює директор ліцею.
4. Опікуном УКП може бути лише один виладач.
5. Діяльність опікуна Клубу можуть підтримувати інші викладачі даної освітньої установи.
§4
Метою заходів, що реалізуються УКП є:
a. Формування підприємницьких позицій.
б. Поглиблення економічних знань учнів.
§5
Робота УКП базується на плануванні та впровадженні освітніх проектів у сфері підприємництва та економічної та фінансової освіти.
§6
УКП повинен складатися принаймні з 5 учнів. Склад учнів, які належать до УКП, може змінюватися.
§7
УКП кожного року (місяця) складає план роботи на рік (місяць)
§8
Для найактивніших викладачів та учнів, що працюють у УКП передбачено дипломи та/або нагороди.
§9
УКП обирає свою назву і логотип, які можуть бути змінені лише за згодою викладача-опікуна.

 ЦІЛІ УЧНІВСЬКОГО КЛУБУ ПІДПРИЄМНИЦТВА:

Підготовка учнів до активної та свідомої участі в економічному та професійному житті,
Реалізація заходів, пов'язаних з економічною освітою, у різних сферах та обсягах
Формування серед молоді підприємницьких позицій та застосування їх на практиці,
Розвиток активних, підприємницьких позицій шляхом впровадження цікавих освітніх проектів
Розширення співпраці школи з місцевою владою та бізнес-середовищем.

ФОРМИ РОБОТИ УЧНІВСЬКОГО КЛУБУ ПІДПРИЄМНИЦТВА:

    Заняття в ігровій формі
    Проекти
    Молодіжне міні-підприємство
    Навчальні ігри
    Конкурси, наприклад:
Основні економічні поняття
Мояземля обітована" – моя ідея для досягнення успіху
Які причини безробіття і що може його скоротити
Досвід яких країн Європейського економічного співтовариства повинна використовувати Україна?"
Методи заощадження та інвестування на основі доступних на українському ринку фінансових продуктів
Чи виїзди на заробітки за кордон приносять державі втрати чи здобутки
Конкурс шкільної онлайн-газети - “Фінанси без таємниць"
    Конкурс малюнкаСередовище проживання обраної тваринки з серії монет “Тварини світу"
    Олімпіада підприємництва
    Олімпіада Знань про фінанси
    Конкурс письмових робіт
    День підприємництва
    Тиждень Ощадливості
    Знайомства з банками, підприємствами
Заняття, що ведуть представники банків, фірм, установ
Зустрічі з успішними людьми
РИНОК ЯБЛУК  - симуляційна гра


Цілі:

-          Усвідомлення того, яким чином визначаються ринкові ціни;

-          Розуміння понять: попит і пропозиція;

-          Опис і аналіз зв'язків між попитом, пропозицією та ціною;

-          Формування здібностей ведення переговорів.

Підручні матеріали:

q  36 карток для купівлі і 36 карток для продажу. Потрібно включити до гри наступну кількість карток:

для покупців:

по 4 картки вартістю 9; 8; 3; 2 гривень

по 5 карток вартістю 7; 6; 5; 4 гривень

для продавців:

по 4 картки вартістю 10; 9; 4; 3 гривень

по 5 карток вартістю 8; 7; 6; 5 гривень

-          аркуш проведення операції для кожного учня;

-          контрольний аркуш для всієї групи;

-          ідентифікатори для продавців.

Зауваження до проведення занять:

Грає дає учням можливість взяти участь в діяльності, подібній до купування і продажу продуктів на вільному ринку. Ця гра вимагає участі принаймні 25 учнів, але не більше, ніж 50. На її реалізацію і обговорення потрібно 90 хвилин.

Перебіг:

I.                   Підготуй середину залу так, щоб учасники могли вільно рухатися. Вибери двох учасників для того, щоб тримати картки – одна для покупців, друга – для продавців.  Вибери одного учня, щоб записував всі операції на одному спільному класному аркуші – найкраще на дошці, так щоб всі могли спостерігати запис.

Ціна, грн.
Кількість операцій купівлі-продажу
Раунд 1
Раунд 2
Раунд 3
Раунд 4
Раунд 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Поділи клас на дві рівні групи. Одна група це покупець, друга це продавець. Роздай продавцям ідентифікатори (напр. наклейки, пов‘язки). Зазнач, що покупці в процесі всієї гри будуть покупцями, а продавці впродовж всієї гри будуть продавцями. Підкресли, що не дозволяється змінювати ролей в процесі ігри!

Роздай кожному картки для проведення розрахунків, на яких учасники записуватимуть свої операції (підручний матеріал № 1). Переконайся, що учні знають як підраховувати прибуток на картах.

Уточни правила гри – продавці і покупці зустрічаються на ринку. Перші продають яблука, другі хочуть їх придбати. Коли продавець знаходить покупця і обидві особи погоджуються щодо ціни, після чого проходитиме операція купівлі-продажу, обов'язком продавця є подання суми операції особі відповідальній за запис цін на дошці. Потім продавець і покупець міняють картки на нові у осіб, які зберігають ці картки. Потрібно цих учнів розмістити біля дошки з записаними результатами операцій. Продавці і покупці проводять операцію лише в повних грошових одиницях, щоб полегшити математичні обчислення. Зазнач, що метою кожного є максимальний прибуток. Нагадай, що кожен учасник гри повинен вказувати на своїй картці запису операції, а також зазначити отримані прибутки або втрати.

Поінформуй, що грає складається з п'яти раундів (сесій) продаж, з яких кожна триватиме 5 хвилин і що ти подаватимеш час закінчення раунду за хвилину перед її закінченням так, щоб учасники мали час закінчити транзакцію. Якщо комусь не удасться зробити транзакцію, ціну з карти вписує як втрату на своїй карті транзакції. Перевір, чи всі розуміють інструкцію гри.

II.                Проведи симуляцію

Після кожного раунду дозволь учням розрахувати прибутки або втрати, що є ефектом цього раунду. Поцікався – хто досяг найбільшого прибутку, кому не пощастило? Чому так сталося? Після двох раундів учні самі повинні відмітити, що ті, хто провів багато операцій досягають вищих прибутків.

Під час перерв у „торгах” зверни учням увагу на результати, які записуються на дошці. Зазнач, що вони містять важливу для них інформацію, не підказуй яку саме, нехай учні самі навчаться її використовувати за принципом інтуїції. Перший раунд ти можеш розцінити як спробу. Роз’ясни після нього всі сумніви. Після трьох раундів проведи дискусію:

·         Яка ціна яблук найчастіше спостерігалася в раунді 3?

·         У якому раунді ціни були найбільш диференційовані?

·         Чому ціни були щораз менш диференціювані? (Конкуренція є найважливішою причиною цінової концентрації навколо ціни рівноваги).

·         Хто визначає ринкову ціну яблук?

·         Що таке ціна рівноваги? Як її досягнути? (Це хороша нагода підкреслити, що точності моделі рівноваги не можливо перенести в умови справжнього світу, а також що власне ми ніколи не доходимо до ціни ринкової рівноваги. Як тільки ми до неї наближаємося, щось змінюється).

Раунд IV ідентичний попереднім із тією відмінністю, що половина продавців буде виключена з гри – отже пропозиція буде обмеженою. Після сесії дозволь гравцям записати на індивідуальних аркушах результати операції (прибутки і втрати). Підсумуй цей раунд задаючи запитання:

·         Чи після зменшення кількості продавців ціни виросли чи впали? (повинні вирости)

·         Чому ціни змінилися?

Попроси учнів, щоб нову ситуацію на ринку порівняли з економікою, може вони знають приклади товару, пропозиція якого стала обмеженою і ціни виросли. Скажи, що зараз ви аналізуватимете зворотну ситуацію, тобто. Зменшиться кількість покупців, натомість кількість продавців буде такою ж як в І, II і III раундах. Проведи сесію і дозволь учням записати на індивідуальних аркушах їх прибутки і втрати. Підсумовуючи раунд V запитай:

·         Що стало з цінами?  (повинні впасти)

·         Чому ціни змінилися?

Попроси учнів, щоб нову ситуацію на ринку порівняли з економікою, може вони знають приклади товару, якого попит на який став обмежений і ціни впали.

III.             Картки купівлі і продажу можуть бути також використані до складання кривих попиту і пропозиції. Точка у якій криві перетинатимуться то розмір ринкової рівноваги для даної пропозиції і попиту. Після складання плакату постав перед учнями наступні запитання:

·         Що показує крива попиту?

·         Що показує крива пропозиції?

·        Які зв'язки існують між ціною товарів і послуг та кількістю осіб, які виробляють і постачають їх  на ринок.

Підручний матеріал № 1.

Аркуш результатів
ПРОДАВЕЦЬ
(Ім'я і прізвище) .........................................................................................................................
№ операції
Ціна на твоїй картці
Отримана ціна
Прибутки
Збитки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
РАЗОМ
  
Аркуш результатів
ПОКУПЕЦЬ
(Ім'я і прізвище) .........................................................................................................................
№ операції
Ціна на твоїй картці
Отримана ціна
Прибутки
Збитки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
РАЗОМ


Як стати успішною людиною.

( Тест "Моє ставлення до себе, мій помічник чи навпаки?" )


Так хочеться, щоб всі справи починалися і закінчувалися успішно. Щоб Удача не покидала ні на мить! Це зрозуміло. Але зрозуміло й інше: що везіння недостатньо для досягнення успіху. Щоб йог досягнути, треба мати перед собою - мету.
Просто хочу бути успішною, і все тут. Так не вийде. У чому хочу бути успішною?
Успіх - це досягнення. Чого ми бажаємо успішно досягти? Хороша робота, розумні цілі, розсудлива наполегливість, а до цього додати крапельку везіння, поблажливості долі та Божого заступництва і благословення. Проблема неуспішності або невдачливості може полягати в тому, що не сформульована чітка мета, немає чіткого уявлення про дії, які людина збирається робити. Тоді як же можна добиватися того, про що ти навіть уявлення не маєш?
 А ще проблема може полягати в страху перед успіхом. Успіху хочу, і його ж боюся. Тому що успіх і досягнення треба завоювати, і ще гідно зберігати, а значить, весь час відповідати. А якщо мета туманна, немає великої необхідності напрягатися, та й надії на везіння немає, тоді виникає так звана звична безпорадність і хронічна «невезучість». Така хронічна «невезучість» і звична безпорадність породжує запитання: «Что такое не везет  и как с этим бороться?», яке мучить безупинно, і навіть починає здаватися, що інші питання вже давно не цікавлять. Відчуття «невезучості» змушує відмовлятися від перспектив і пропозицій, стає бар'єром на шляху до успіхів і досягнень і навіть виправданням в байдикуванні і нескінченних нерозумних вчинках.
 Ну ж не завжди ж вам не щастило, зберіться і згадайте про свої успіхи, згадайте, як ви вирішили дуже важке завдання, як вам вдалося домогтися майже недосяжного, яке було при цьому почуття задоволення собою, яке було переможне відчуття. Задумайтеся про те, що не везіння вам не вистачає, а бракує таких якостей, як терпіння, наполегливість, цілеспрямованість. Ось про що переживати варто, от які якості потрібно розвивати, а не нарікати і стогнати про невезіння.
 Легко говорити, набагато складніше робити. А якщо неспокій дуже сильний, невіра в себе не дає розвернутися, думки наповнюються відчаєм, занепокоєнням, невпевненістю, - тоді як?
 Фортуна примхлива, але не дурна і не сліпа, щоб обдаровувати всіх без розбору, вона вимоглива і вибирає людей завзятих, працьовитих, здатних контактувати з іншими людьми, здатних зміцнювати свою фізичну і психологічну сутність. Саме тих людей, які не пристосовуються, не пливуть за течією бурхливих або затхлих життєвих вод, а намагаються прорахувати свої ходи наперед, тверезим розумом передбачити повороти подій, завжди готові подумати, що вийде з цього, а що з того. А якщо сталася помилка і невдача, то гідно виходять з положення, визнають свої помилки і поразки і враховують в подальшому свої промахи, щоб більше їх не допустити.
 Сьогодні, в крайньому випадку завтра, вирішите, що все погане, що з вами могло статися, вже сталося, і починайте знову. Попереду у вас перспектива стати щасливою людиною, вона варта того, щоб працювати. Активна корисна діяльність захистить вас від похмурого очікування невдач, відкриє шлях до успіху.
 А ще дуже важливо вміння цінувати себе, оскільки саме здатність цінувати себе і свої особливості визначає те, яким виявиться ваш шлях до успіху. Давайте спробуємо дізнатися, наскільки ви себе цінуєте!

Тест "Моє ставлення до себе - мій помічник чи навпаки?"

1. Ваш партнер через дрібницю влаштовує «розбори» на людях, ваша реакція:
 а) спроба перевести розмову в інше русло;
 б) запропоную парі, намагатимусь  довести, що правота на моєму боці;
 в) підніму його на сміх;
г) своїх позицій здавати не збираюся.
2. Порядок в квартирі (будинку):
 а) жодної брудної чашки і ложки;
 б) треба прибрати, звичайно, коли вже пройти по квартирі (будинку)  неможливо;
 в) я мало звертаю увагу на порядок в будинку;
 г) люблю затишок і чистоту в квартирі.
3. Ваше ставлення до роботи:
 а) терпіти її не можу;
 б) люблю свою роботу, навіть у відпустці хочу на роботу;
 в) байдуже;
 г) знаю, що займаюся не своєю справою, і тому шукаю іншу роботу.
4. Сьогодні виглядаєте жахливо, одяг не той, обличчя відображає вчорашній день, а назустріч рухається він:
 а) бігти без оглядки, тільки б не помітив;
 б) відбилася  жартами з приводу свого виду;
 в) почнете поводити  себе, ніби все нормально;
 г) важко себе уявити в такій ситуації, тому що завжди стежу за своїм зовнішнім виглядом.
5. Ваш приятель (подруга) давно позичила у вас грошей, час минув, його (її) положення поправилося, а я про борг мовчок ...
 а) при зручному випадку спробую делікатно нагадати про борг;
 б) тільки якщо дуже знадобляться гроші, спробую нагадати про борг;
 в) дружелюбно, але конкретно попрошу відповісти на питання, коли він (вона) зможе повернути борг;
 г) спробую обгрунтувати, для чого мені терміново потрібні гроші самому (самій).
6. Ваше ставлення до свого здоров'я:
 а) намагаюся харчуватися правильно, вести здоровий спосіб життя;
 б) спокійно ставлюся до здоров'я, поки нічого не болить і не турбує;
 в) коли відчуваю серйозну втому і нездоров'я, починаю думати, як відновитися;
 г) намагаюся не стежити за тим, де і що в мене болить.
7. Якщо в інтимній обстановці вам чогось не хочеться, а партнер наполягає:
 а) твердо відповім, що не хочу;
 б) спробую переконати - перенести на інший раз;
 в) «якщо ти наполягаєш ...», - скажу, але так, щоб було зрозуміло, що мені це не подобається;
 г) звичайно, поступлюся.
8. Граючи в ігри:
 а) надаєте перевагу вигравати;
 б) головне - розважитися;
 в) краще перемогти, ну, а якщо ні, то не лізти ж зі шкіри;
 г) не витрачаю час на ігри, віддаю перевагу його використовувати на більш цікаві заняття.
9. Чи можна сказати, що ви модно одягаєтеся?
 а) дотримуюся свого стилю і намагаюся його не міняти;
 б) намагаюся відповідати модним тенденціям;
 в) зазвичай звертаюся за порадою у виборі одягу до друзів;
 г) постійно поповнюю свій гардероб, але враховую, чи стануть нові речі поєднуватися з
 придбаними раніше.
10. Випадково вам пощастило опинитися на бенкеті з відомою особистістю, про зустріч з якою, ви мріяли:
 а) постараюсь залишитися в тіні;
 б) постараюся привернути до себе увагу і ближче познайомитися;
 в) навіть зніяковівши, все одно знайшла б сили триматися невимушено;
 г) обов'язково звернулася б до нього з низкою запитань.
11. Ви отримали підвищення по службі і, хоча кращої кандидатури немає, ви:
 а) постараєтеся відповідати і виправдати надії начальства;
 б) постараєтеся з'ясувати, в чому справа і чому відбулося призначення;
 в) спробуєте знайти іншу роботу;
 г) спробуєте обговорити ситуацію з друзями та колегами.
12. У суспільстві незнайомих людей ви:
 а) соромитесь і відчуваєте себе некомфортно;
 б) люблю нові знайомства, постараюся про себе розповісти і про інших дізнатися більше;
 в) не хотілося б створити погане враження;
 г) робите все, щоб на вас звернули увагу.
 Тепер, згідно ключу, підрахуйте отримані бали.

Кількість балів:
За відповіді А до запитань № 1, 3, 4, 5, 10 - 2 бали; 11, 12 - 5 балів; 9 - 7 балів; 2, 6, 7, 8 - 10 балів;
За відповіді Б до запитань № 2, 8 - 2 бали; 4, 9, - 5 балів; 5, 6, 7, 12 - 7 балів; 1, 3, 10, 11 - 10 балів.
За відповіді В до запитань № 2, 9 - 2 бали; 3, 6, 7, 8, 10 - 5 балів; 1, 4, 11 - 7 балів; 5 - 10 балів.
За відповіді Г до запитань № 6, 11 - 2 бали; 1, 5 - 5 балів; 2, 7, 10 - 7 балів; 4, 9, 12,  - 10 балів

Підсумуйте отримані бали і запам'ятайте їх. Це ще не все, продовжуйте далі відповідати на питання, але на них є лише два варіанти відповідей: «так» або «ні».
1) У мене хороша фігура.
 2) Близьким я кажу всю правду.
 3) Пунктуальність - моя риса.
 4) Друзі користуються моєї добротою.
 5) Я можу проявити ініціативу в інтимних стосунках.
 6) Засмучуюсь, побачивши себе на фото.
 7) Постійно придумую собі нові та цікаві заняття.
 8) Досить часто дозволяю собі збрехати.
 9) Люблю говорити про себе.
 10) Мене бентежить мій оголений вигляд.
 11) До роботи потрібно відноситися  творчо.
 12) У мене буває хандра.
 13) Я можу призначити зустріч людини протилежної статі.
 14) Мені не байдужа думка моїх батьків.
 15) В цілому, я виглядаю непогано.
 16) Не вмію подавати себе.
 17) Люблю самотність.
 18) Мене тягне не до того, до кого треба.
 19) Стежу за своєю вагою.
 20) Відчуваю незручність при публічному виступі.
 21) Можу назвати себе енергійною та активною людиною.
 22) Мені цікаво, що про мене думають інші люди.
 23) Люди із шкідливими звичками мені неприємні.
 24) В невдалих романах звинувачую себе, а їх було чимало.

За кожне «так» у непарних питаннях додайте собі 5 балів, за кожне «ні» в парних висловлюваннях також по 5 балів.

Кінцеві результати складаються з суми балів, отриманих за відповіді на комплект питань з відповідями «а», «б», «в» і «г» і суми балів, отриманих за відповіді комплекту питань з відповідями «так» і «ні».

100 балів і менше - ви любите і цінуєте себе занадто мало і невисоко. І це помітно. Спробуйте зрозуміти, що потрібно змінюватися, і це буде вже половина роботи. Жалість до себе, переживання, занепокоєння, хвилювання, очікування неприємностей засмоктують вас в пучину неуспішності, невезіння. Міняти, міняти і міняти своє світовідчуття! У вас чимало переваг, і треба вчитися себе цінувати! Успіху і везіння вам!

101-120 балів - мабуть часто, вам доводилося чути, що людина повинна знати своє місце, не висовуватися, не бігти попереду потяга, і ви поступово звикли залишатися маленькою і сіренької мишкою, не проявляти ініціативу. Інші живуть, активно діють, отримують подарунки від долі, а ви тихенько очікуєте своєї долі в куточку. Пора повірити в свої сили і не чекати милості від долі, починайте діяти! Нехай фортуна вам допоможе!

121-160 балів - вміння цінувати себе з'являється з віком, ви вже непогано розібралися в своїх перевагах і недоліках і готові долати труднощі, тому що знаєте, що заслуговуєте більшого, і вам дано регулювати процес «везе - не везе». Намагайтеся ще більше, і удача буде з вами.

161-200 балів - відмінний результат. Неприємності бояться наближатися до вас, бо ви вірите в свої можливості і здібності, відштовхуєте від себе всяке невезіння і невдачі. Поруч з вами не затримуюются і люди-невдахи, і заздрісники, тому що вам вдається інстинктивно їх відштовхувати і віддаляти від себе. Навколо вас більше щасливих людей, і це здорово, вони заряджають вас своїм оптимізмом.

201 - 240 балів - а це вже перебір. Себе цінувати і любити треба, але не помічати нічого і нікого навколо, може тільки егоцентрична особистість, непохитна і не дуже приємна в спілкуванні. Себе не тільки любити треба, але й поважати, а особистість котра себе поважає- це творча особистість, яка не тільки ліктями прокладає собі шлях у житті, а й, повноцінно контактуючи з людьми, заробляє серед них собі місце. Почніть себе поважати і поважати оточуючих.


Повышаем самооценку.

Практические советы

     "Самая трудная вера – это вера в себя" - гласит народная мудрость. И действительно, все чаще можно встретить людей, чья самооценка очень низкая. Даже существует стереотип, что смущение, сомнения и застенчивость – это верные спутники каждого вежливого и самокритичного человека. Но одно дело – видеть свои достоинства и бороться с недостатками, и совсем другое – обнаруживать в себе все новые и новые минусы.

 Уверенность в своих силах формируется у человека еще в детстве – малыш учится делать первые шаги, говорить, дружить… Появляется окрыляющее чувство: «Я могу! Я достоин!» И хорошо, если родители помогут этому чувству окрепнуть, подбадривая малыша в трудных ситуация: «Мы любим тебя, не смотря ни на что», «Все получится». Это помогает ребенку сформировать позитивное отношение к самому себе: «Я хороший, я любимый, я нужный».

Ведь на нашу самооценку влияет, прежде всего, мнение окружающих людей. Неосторожные замечания, грубые шутки, а то и намеренное хамство могут заставить не только ребенка, но и взрослого разувериться в себе. И если Вы все чаще вслух или мысленно произносите фразы: «Я не достоин», «Всё во мне - плохо», «Я - неудачник» - значит, пришлю время повышать самооценку. Ведь без нее не получится быть счастливым и гармоничным человеком.


Но для начала давайте разберемся с тремя главными мифами, которые мешают нам повысить свою самооценку.

 Миф первый: заниженная самооценка – это навсегда. Напротив, многие актеры, политики и музыканты смогли доказать своим примером, что уверенность в себе достижима. Они побороли свои комплексы, а значит – это под силу каждому.

Миф второй: повысив самооценку, я рискую стать наглым и самоуверенным типом, от которого другим одни неприятности. Но уверенность – не значит самоуверенность. Тот, кто верит в себя – спокоен и вежлив, а значит – приятен в общении.

 Миф третий: повышение самооценки – процесс долгий, скучный и трудоемкий. Наоборот, повысить самооценку можно за считанные месяцы, причем делая это в интересной форме.
  
Как повысить самооценку. Простые правила.

       Во-первых, необходимо перестать сравнивать себя с другими. Каждый человек – уникальный, и уже одним этим хорош. Лучше ведите «Дневник собственных побед», куда следует заносить все то, чего Вам удалось добиться за день, неделю, месяц.

        Во-вторых, старайтесь общаться с уверенными в себе, открытыми и доброжелательными людьми. Они буквально заражают оптимистичным отношением к жизни. А от агрессивных критиканов и злобных циников лучше держаться подальше: их Вы не переубедите, а настроение себе испортите.

       В-третьих, старайтесь использовать только позитивные суждения о себе: вместо «Я не уверен», следует говорить «Я справлюсь». И никогда не принижайте свои достоинства на людях. За комплименты благодарите искренним «Спасибо, мне очень приятно», вместо «Ой, да ладно Вам, Вы меня смущаете».

       В-четвертых, перестаньте каждый раз оправдываться. Лучше спокойно объясните, почему Вы поступили именно так, а не иначе. Если же Ваш поступок действительно причинил кому-то вред – достаточно исправить последствия. Это лучше, чем молить о прощении и посыпать голову пепло

       В-пятых, будьте верны себе, своим взглядам и увлечениям. Тот, кто только и делает, что оправдывает ожидания других, рано или поздно потеряет себя. А вот многогранная личность со своими принципами и хобби интересна практически всем. Каждый имеет право быть таким, какой он есть.

       В-шестых, ставьте себе достижимые цели. Тот, кто задвигает себя в рамки и чересчур сжатые строки, всегда чувствует себя проигравшим. Делайте на пути к цели остановки – и силы сэкономите, и без спешки найдете оптимальный вариант решения проблемы.

       В седьмых, не бойтесь брать на себя ответственность. Как только Ваши действия начнут приносить плоды, самооценка повысится сама собой. Ведь успехи оценят по достоинству не только окружающие, но и Вы сам. К тому же, повседневные дела отвлекают от негативных мыслей – занятому человеку просто некогда сомневаться, он действие и радуется своим успехам.

 Следуйте этим правилам! Начните повышать свою самооценку прямо сейчас – почитайте специальную литературу или посоветуйтесь с психологом – и у Вас все получится!НУЖНО ЛИ ПОКУПАТЬ ВЕЩИ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ОНИ ДЕШЕВЫЕ?
То, что деньги достаются непросто, известно даже младенцу. Поэтому любая возможность сэкономить приводит человека в экстаз. Любое объявление о скидках заставляет человека останавливаться. Любое упоминание об экономии заставляет его открывать кошелек…

Когда владельцы магазинов и разработчики рекламных компаний «атакуют» своей рекламой желание человека экономить, то они наносят клиенту «удар ниже пояса». Они воздействуют на эмоции и отключают разум.

Любые лозунги типа «звони больше, плати меньше», «все по 50…», «две по цене одной…», «подарок в придачу…» действует как магнит.

Но дешевизна товара – это не единственный критерий, который надо принимать во внимание, когда заботишься о состоянии своего кошелька и семейных финансов.

Критериями покупки должны быть:

1. Покупать то, что действительно нужно.
Что это означает? То, что запланировано семейным бюджетом, решает определенную задачу на текущий момент и делается это в соответствии с принятой очередностью покупок.

Поэтому все, что куплено по принципу « в хозяйстве пригодится» даже по цене со скидками будет расходом. Не считая других нематериальных последствий, таких как захламление квартиры ненужными вещами.

Хотите проверить? Откройте любой шкаф в своем доме и посмотрите, что из купленных ранее вещей вы используете с определенной периодичностью в хозяйстве? Как показывает практика, 30-40% всего купленного – абсолютно ненужные вещи, которые только занимают ваше жизненное пространство.

2. Покупать то, что действительно полезно, а именно: экологично с точки зрения ингредиентов, улучшает качество жизни. Если говорить о составе, то дешевые вещи просто физически не могут иметь качественные компоненты из-за их высокой стоимости, поэтому вместо них часто используются недорогие заменители.

Что касается качества жизни, сюда можно отнести и взаимопонимание в семье. Если очередная ненужная покупка может привести к конфликтным ситуациям в семье, так может, надо пройти мимо и не делать необдуманных решений, если существует договоренность о принятии решений по покупкам?

3. Экономично с точки зрения реальных затрат, т.е. соотносится с уровнем зарплаты, находится в пределах стоимости, определенной на каждую покупку. Даже 50% скидка на платье от кутюр не будет реальной экономией, если ваша зарплата всего 10000 рублей. Это будет огромным перерасходом только потому, что такое платье вам не по карману.

Так же как и с расходами на телефон, когда вместо общей суммы затрат, которую придется заплатить в итоге, вам рекламируют удешевление каждой последующей минуты разговора. Просто сделайте пересчет, и увидите, что никакой экономии нет.

Как сказал кто-то из великих: «Нельзя сэкономить, когда тратишь…»

4. Покупка должна быть действительно выгодной. Один из важнейших показателей выгоды – период использования. Соотношение цены товара и периода его использования. Дешевые вещи типа «все по 50…» , как правило, выходят из строя через неделю. Оправдание типа « по такой цене через неделю можно и вторую такую купить» только подтверждает действие известного афоризма «я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи».

Желание экономить – абсолютно обоснованное желание. Но при покупке дешевизна товара и объявленные на него скидки не являются единственным критерием для принятия покупательского решения.

Продавая товар со скидкой, владелец магазина получает прибыль, зарабатывая на обороте. Оборот увеличивается за счет рекламы, которая воздействует на эмоции покупателей.

Но ведь человеку зачем-то дан разум! И может, пора научиться пользоваться именно им при выборе товара и начать заботиться о толщине своего кошелька, а не чьего-то другого?

Тема. « Усвідомлений вибір професії як запорука життєвого успіху»

Мета :  сформувати власну позицію або рішення до дії, що сприяє вибору успішної професії, розвинути почуття відповідальності за власний професійний вибір, допомогти учням  у визначенні професійної спрямованості, збагатити знання підлітків  про світ професій.
Завдання: сконцентрувати увагу учнів на важливості питання вибору професії; ознайомити з основною класифікацією професій за предметом праці, показати важливість кожної професії.
Методи: бесіда, обговорення,  мозковий штурм, робота в групах, інформаційне повідомлення, анкетування.
Обладнання: картини з зображенням різних професій, які відповідали    5 типам професій,  бланки методики « Професійна спрямованість» ручка.

    Лиш праця світ таким, як є, створила.
Лиш в праці варто і для праці жить.
 І. Франко
ХІД ЗАНЯТТЯ
1. Вступ
Повідомлення про тему заняття, її актуальність , мету. Коротко про зміст заняття  і те,  чим буде займатися група протягом наступного періоду часу.
2. Вправа  « В майбутньому я бажаю бути…»
Всім учасникам пропонується по черзі  назвати , яку професію у майбутньому вони хотіли отримати, та ким бути.
3. Профорієнтаційна гра «Вгадай професію»
Клас поділяється на дві команди. Перша команда загадує професію і потім за до­помогою іменників та прикметників характеризує її. Друга команда відгадує.
По­тім учні міняються ролями.

4. Інформаційне повідомлення«ТИПИ ПРОФЕСІЙ».
Найбільш час­то професії ділять за предметом праці, що використовується в діяльності. Відповідно до даної класифікації виділя­ють категорії професій: «людина — людина», «людина —природа», «людина —техніка», «людина — знакова система», «людина — художній образ». Проаналізуємо особли­вості кожної категорії професій.
Праця людей професії «людина — людина» спрямована на процеси навчання, вихо­вання, управління, медичне та торгове об­слуговування тощо інших людей. Приклади таких професій: екскурсовод, лікар, продавець, офіціант тощо.
Зрозуміло, що важливим у роботі професій цього типу є такі якості: потреба у спілку­ванні, уміння розбиратися в людських вза­єминах, гарна пам'ять, терпіння, сталий настрій у процесі роботи з людьми.
Якщо об'єктом праці виступають різні зна­ки: цифри, рисунки, схеми, фізичні та хі­мічні символи, ноти і т.д., то такі професії відносять до категорії «людина — знакова система». До даної категорії відносять, на­приклад, професії програміста, топографа, бібліографа, економіста, перекладача ху­дожньої та наукової літератури тощо.
Людина, яка працює зі знаками, повинна володіти гарним абстрактним мисленням, відтворювальною уявою, мати гарну зосе­редженість, стійку увагу, посидючість. Професії, пов'язані з образотворчою, му­зичною, художньою діяльністю, належать до типу «людина — художній образ». Це про­фесії модельєра, художника, фотографа, наладчика музичних інструментів. З-поміж найважливіших вимог виділяють: наявність здібностей до мистецтва, творча уява, образне мислення, працелюбність, цілеспрямованість.
Професії людини, пов'язані з живою при­родою (рослинні та тваринні організми, мі­кроорганізми), належать до категорії «лю­дина — природа». Сюди відносять професії: ветеринарного лікаря, рибознавця, мікро­біолога, гідромеліоратора тощо. Даний вид професії передбачає наявність ініціативи та самостійності у вирішенні конкретних задач, творчу уяву.
І, нарешті, остання категорія «людина - техніка» передбачає наявність як предмета праці різноманітної техніки. Сюди належать всі професії, пов'язані з обслуговуванням техніки, ЇЇ ремонтом, установкою і налаго­дженням, виробництвом та збиранням об­ладнання (водій, механік, слюсар-ремонт-ник, сталевар тощо). Людина, що працює з технікою має від­значатися високою виконавською дис­ципліною та акуратністю, мати творчий потенціал, практичне мислення, техніч­ну уяву.
5. Рольва-гра «Повітряна куля»
Кількість учасників не більше 7. Кожна дитина обирає професію, яка їй подобається (професії не повторюються). Після цього тренер говорити, що усі летять не повітряній кулі на острів, що у Тихому океані, на якому живуть аборигени. Їх завдання – створити там цивілізацію. Але по дорозі виникають непередбачувані обставини: куля починає падати. У подорожуючих є ще можливість врятуватися, але для цього потрібно викинути з кулі «одну професію» без якої, на думку групи, на острові можна обійтися, або ж вона зовсім не потрібна. Спеціаліст даної професії, якого хочуть позбутися, повинен відстояти свою позицію, обґрунтувати важливість своєї професії, вміти протистояти тиску групи і залишитися з думкою, що його професія корисна і приносить задоволення. На завершення гри повинно залишитися двоє учасників.
Обговорення
6. Тест на визначення професійної спрямованості.
Диференційно-діагностичний опитувальник
                   Інструкція: Якби вам довелося обрати тільки одну із двох можливостей, якій ви віддали б перевагу? (Позначте обрану відповідь олівцем на бланку).
1а) Доглядати за тваринами                      1б) Обслуговувати машини, прилади
2а) Допомагати хворим людям                 2б) Складати таблиці, схеми
За) Стежити за якістю книжкових            3б) Стежити за станом розвитку рослин
ілюстрацій, плакатів
4а) Обробляти матеріали                       4б) Рекламувати товари
5а) Обговорювати науково-популярні    5б) Обговорювати художні книги,концерти
книги, статті
6а) Вирощувати і доглядати тварин     6б) Тренувати товаришів, молодших
7а) Копіювати малюнки                          7б)Керувати вантажним, підйомним  засобом
8а) Передавати, роз'яснювати людям   8б) Оформляти виставки, вітрини
потрібні їм відомості
9а) Ремонтувати речі, вироби                   9б) Шукати і виправляти помилки в таблицях
10а) Лікувати рослини                                10б) Робити обчислення, розрахунки
11а) Лікувати тварини                                11б) Конструювати, проектувати нові види  
                                                                       промислових виробів
12а) Розв'язувати суперечки,                12б) Розумітися на кресленнях, схемах, таблицях 
сварки між людьми
13а) Спостерігати, вивчати роботу           13б) Спостерігати, вивчати життя гуртків мікробів
художньої самодіяльності
 14а) Обслуговувати, налагоджувати        14б) Надавати людям медичну допомогу
медичні прилади
15а) Складати точні описи, звіти про       15б) Художньо описувати явища, які спостерігаєте
явища, які спостерігаєте
 16а) Робити лабораторні аналізи в          16б) Приймати, оглядати хворих,призначати лікування
лікарні
17а) Фарбувати, розмальовувати стіни    17б) Монтувати будову чи складати машини, прилади
приміщень, поверхню виробів
18а) Організовувати культпоходи для      18б) Грати на сцені, брати участь у концертах
ровесників чи молодших
19а) Виготовляти за кресленням деталі   196) Копіювати креслення, карти
вироби
20а) Проводити боротьбу із                         20б) Працювати на клавішних машинах
хворобами рослин, шкідниками

 Результати звіряються по  таблиці і підраховуються  кількість співпадінь з ключем по кожному стовпчику (людина-природа, людина-техніка, людина-людина, людина-знакова система, людина-художній образ)
    
Л-П
Л-Т
Л-Л
Л-З
Л-Х
---------
---------
10а
11а
13б
16а
---------
---------
20а
--------
--------
11б
14а
--------
17б
19а
--------
---------
---------
12а
14б
16б
18а
---------
---------
--------
--------
10б
12б
15а
--------
--------
19б
20б
-------
-------
13а
15б
17а
18б
-------
-------


7. Повчальна історія
Ділова людина, що завжди поспішає, голосно зупиняє таксі й, заскакуючи в салон, знервовано каже: "Газуй!" Таксі рушає і на повній швидкості мчить уперед. За хвилину пасажира охоплює сумнів: "Хіба я казав, куди маємо їхати?". Водій спокійно відповідає: "Ні, але я їду так швидко, як тільки можу". Можна так само жити - без цілі.
Обговорення.
     8.  Підсумки
Наприкінці ведучий пропонує пригадати, що відбувалося на занятті.
Ставить питання: що вам найбільше запам’яталось, що нового ви дізнались про себе. Комментариев нет:

Отправить комментарий